Fluor

9
F
Skupina
17
Perioda
2
Blok
p
Protoni
Elektroni
Neutroni
9
9
10
Opća svojstva
Atomski broj
9
Relativna atomska masa
18,9984032
Maseni broj
19
Kategorija
Halogeni elementi
Boja
Bezbojan
Radioaktivan
Ne
Od latinske i francuske riječi fluere, teći ili tok
Kristalna struktura
Bazno centrirana monoklinska
Povijest
1529. Georigius Agricola je opisao korištenje fluorita kao fluks.

1670. Heinrich Schwandhard je uočio da je staklo izloženo fluoritu tretiranom sa kiselinom gravirano.

1810. francuski znanstvenik André-Marie Ampère je predložio da je fluorovodična kiselina spoj vodika s novim elementom.

Element je konačno izolirao Henri Moissan 1886.
Elektrona po ljusci
2, 7
Elektronska konfiguracija
[He] 2s2 2p5
F
Fluorine reacts violently with water to produce oxygen
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Plinovito
Gustoća
0,001696 g/cm3
Talište
53,53 K | -219,62 °C | -363,32 °F
Vrelište
85,03 K | -188,12 °C | -306,62 °F
Toplina taljenja
0,26 kJ/mol
Toplina isparavanja
3,27 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
0,824 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
0,054%
Zastupljenost u svemiru
0,00004%
Fluorine
Izvor slike: Images-of-elements
Fluorine gas, but only as photomontage, because fluorine reacts even with glass
CAS broj
7782-41-4
PubChem CID broj
24524
Atomska svojstva
Atomski radijus
42 pm
Kovalentni radijus
64 pm
Elektronegativnost
3,98 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
17,4228 eV
Atomski volumen
17,1 cm3/mol
Toplinska vodljivost
0,000279 W/cm·K
Stanja oksidacije
-1
Primjene
Compounds of fluorine, including sodium fluoride, are used in toothpaste and in drinking water to prevent dental cavities.

Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) and hydrofluorocarbons (HFCs) now serve as replacements for CFC refrigerants.

Fluorine and its compounds are used in processing nuclear fuel.
Fluorine is highly toxic and corrosive
Izotopi
Stabilni izotopi
19F
Nestabilni izotopi
14F, 15F, 16F, 17F, 18F, 20F, 21F, 22F, 23F, 24F, 25F, 26F, 27F, 28F, 29F, 30F, 31F