Neon

10
Ne
Skupina
18
Perioda
2
Blok
p
Protoni
Elektroni
Neutroni
10
10
10
Opća svojstva
Atomski broj
10
Relativna atomska masa
20,1797
Maseni broj
20
Kategorija
Plemeniti plinovi
Boja
Bezbojan
Radioaktivan
Ne
Od grčke riječi neos, nov
Kristalna struktura
Kubna plošno centrirana
Povijest
Neon su otkrili britanski kemičari Sir William Ramsay i Morris W. Travers u Londonu 1898. godine.

Otkriven je kad je Ramsay ohladio uzorak zraka dok nije postao tekućina, zatim ugrijao tekućinu i skupljao plinove kako su isparavali.

Nakon 1902., kompanija Georgesa Claudea, Air liquide, je proizvodila industrijske količine neona kao nusprodukt njegovog posla likvefakcije zraka.
Elektrona po ljusci
2, 8
Elektronska konfiguracija
[He] 2s2 2p6
Ne
In a vacuum discharge tube, neon glows reddish orange
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Plinovito
Gustoća
0,0008999 g/cm3
Talište
24,56 K | -248,59 °C | -415,46 °F
Vrelište
27,07 K | -246,08 °C | -410,94 °F
Toplina taljenja
0,34 kJ/mol
Toplina isparavanja
1,75 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
1,03 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
3×10-7%
Zastupljenost u svemiru
0,13%
Vial
Izvor slike: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure neon
CAS broj
7440-01-9
PubChem CID broj
23935
Atomska svojstva
Atomski radijus
38 pm
Kovalentni radijus
58 pm
Elektronegativnost
-
Potencijal ionizacije
21,5645 eV
Atomski volumen
16,7 cm3/mol
Toplinska vodljivost
0,000493 W/cm·K
Stanja oksidacije
0
Primjene
Neon is often used in brightly lit advertising signs.

It is also used in vacuum tubes, high-voltage indicators, lightning arrestors, wave meter tubes, television tubes, and helium-neon lasers.

Liquid neon is used as a cryogenic refrigerant.
Neon is not known to be toxic
Izotopi
Stabilni izotopi
20Ne, 21Ne, 22Ne
Nestabilni izotopi
16Ne, 17Ne, 18Ne, 19Ne, 23Ne, 24Ne, 25Ne, 26Ne, 27Ne, 28Ne, 29Ne, 30Ne, 31Ne, 32Ne, 33Ne, 34Ne