Cink

30
Zn
Skupina
12
Perioda
4
Blok
d
Protoni
Elektroni
Neutroni
30
30
35
Opća svojstva
Atomski broj
30
Relativna atomska masa
65,38
Maseni broj
65
Kategorija
Prijelazni metali
Boja
Škriljasto siva
Radioaktivan
Ne
Od njemačke riječi Zink, nepoznatog podrijetla
Kristalna struktura
Jednostavna heksagonska
Povijest
Metal cink proizveden je u Indiji u 13. stoljeću redukcijom kalamina organskim tvarima poput vune.

Metal je u Europi ponovno otkrio Andreas Sigismund Marggraf 1746.

Zagrijao je smjesu rude kalamina i ugljika u zatvorenoj posudi bez bakra kako bi proizveo metal.
Elektrona po ljusci
2, 8, 18, 2
Elektronska konfiguracija
[Ar] 3d10 4s2
Zn
Zinc is referred to in nonscientific contexts as spelter
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Čvrsto
Gustoća
7,134 g/cm3
Talište
692,68 K | 419,53 °C | 787,15 °F
Vrelište
1180,15 K | 907 °C | 1664,6 °F
Toplina taljenja
7,35 kJ/mol
Toplina isparavanja
119 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
0,388 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
0,0078%
Zastupljenost u svemiru
0,00003%
A
Izvor slike: Images-of-elements
A sheet of zinc
CAS broj
7440-66-6
PubChem CID broj
23994
Atomska svojstva
Atomski radijus
134 pm
Kovalentni radijus
122 pm
Elektronegativnost
1,65 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
9,3942 eV
Atomski volumen
9,2 cm3/mol
Toplinska vodljivost
1,16 W/cm·K
Stanja oksidacije
1, 2
Primjene
Because of its corrosion resistance, zinc is often plated to other metals in a process called galvanization.

Zinc is an essential trace element for animals and plants.

Large quantities of zinc are used to produce die castings, which are used extensively by the automotive, electrical, and hardware industries.
Zinc is not considered to be particularly toxic
Izotopi
Stabilni izotopi
64Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn, 70Zn
Nestabilni izotopi
54Zn, 55Zn, 56Zn, 57Zn, 58Zn, 59Zn, 60Zn, 61Zn, 62Zn, 63Zn, 65Zn, 69Zn, 71Zn, 72Zn, 73Zn, 74Zn, 75Zn, 76Zn, 77Zn, 78Zn, 79Zn, 80Zn, 81Zn, 82Zn, 83Zn