Bakar

29
Cu
Skupina
11
Perioda
4
Blok
d
Protoni
Elektroni
Neutroni
29
29
35
Opća svojstva
Atomski broj
29
Relativna atomska masa
63,546
Maseni broj
64
Kategorija
Prijelazni metali
Boja
Bakrena
Radioaktivan
Ne
Od turske riječi bakir; latinske naziv cuprum, metal s otoka Cipra
Kristalna struktura
Kubna plošno centrirana
Povijest
Bakar se u prirodi nalazi samorodan i bio je poznat nekima od najstarijih zabilježenih civilizacija.

Prema najranijim procjenama otkriven je oko 9000 godina prije Krista na Bliskom Istoku.

Bio je jedan od najvažnijih materijala ljudima u bakrenom i brončanom dobu.
Elektrona po ljusci
2, 8, 18, 1
Elektronska konfiguracija
[Ar] 3d10 4s1
Cu
Pure copper is orange-red and acquires a reddish tarnish when exposed to air
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Čvrsto
Gustoća
8,96 g/cm3
Talište
1357,75 K | 1084,6 °C | 1984,28 °F
Vrelište
2835,15 K | 2562 °C | 4643,6 °F
Toplina taljenja
13,1 kJ/mol
Toplina isparavanja
300 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
0,385 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
0,0068%
Zastupljenost u svemiru
6×10-6%
Macro
Izvor slike: Wikimedia Commons (Jonathan Zander)
Macro of native copper
CAS broj
7440-50-8
PubChem CID broj
23978
Atomska svojstva
Atomski radijus
128 pm
Kovalentni radijus
132 pm
Elektronegativnost
1,9 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
7,7264 eV
Atomski volumen
7,1 cm3/mol
Toplinska vodljivost
4,01 W/cm·K
Stanja oksidacije
1, 2, 3, 4
Primjene
Bakar se često koristi za električne instalacije, kablove, te za provođenje centralnog grijanja.

Bakrov sulfat se koristi kao fungicid i kao algicid u rijekama, jezerima i barama.

Koristi se i u proizvodnji lonaca i pribora za kuhanje.

Komercijalno važne slitine kao što su mesing i bronca izrađene su koristeći bakar i druge metale.
Cooking acidic food in copper pots can cause toxicity
Izotopi
Stabilni izotopi
63Cu, 65Cu
Nestabilni izotopi
52Cu, 53Cu, 54Cu, 55Cu, 56Cu, 57Cu, 58Cu, 59Cu, 60Cu, 61Cu, 62Cu, 64Cu, 66Cu, 67Cu, 68Cu, 69Cu, 70Cu, 71Cu, 72Cu, 73Cu, 74Cu, 75Cu, 76Cu, 77Cu, 78Cu, 79Cu, 80Cu