Litij

3
Li
Skupina
1
Perioda
2
Blok
s
Protoni
Elektroni
Neutroni
3
3
4
Opća svojstva
Atomski broj
3
Relativna atomska masa
6,941
Maseni broj
7
Kategorija
Alkalijski metali
Boja
Srebrna
Radioaktivan
Ne
Od grčke riječi lithos, kamen
Kristalna struktura
Kubna prostorno centrirana
Povijest
Litij je otkrio Johann Arfvedson 1817. kada je analizirao minerale s otoka Uto u Švedskoj.

Čisti metal su izolirali švedski kemičar William Thomas Brande i engleski kemičar Sir Humphry Davy sljedeće godine radeći samostalno.

1855. veće količine litija su Robert Bunsen i Augustus Matthiessen proizveli elektrolizom litijevog klorida.
Elektrona po ljusci
2, 1
Elektronska konfiguracija
[He] 2s1
Li
Lithium is the only metal which reacts with nitrogen under normal conditions
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Čvrsto
Gustoća
0,534 g/cm3
Talište
453,69 K | 180,54 °C | 356,97 °F
Vrelište
1615,15 K | 1342 °C | 2447,6 °F
Toplina taljenja
3 kJ/mol
Toplina isparavanja
147 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
3,582 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
0,0017%
Zastupljenost u svemiru
6×10-7%
0.5
Izvor slike: Images-of-elements
0.5 grams lithium under argon
CAS broj
7439-93-2
PubChem CID broj
3028194
Atomska svojstva
Atomski radijus
152 pm
Kovalentni radijus
128 pm
Elektronegativnost
0,98 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
5,3917 eV
Atomski volumen
13,10 cm3/mol
Toplinska vodljivost
0,847 W/cm·K
Stanja oksidacije
1
Primjene
Pure lithium metal is used in rechargeable lithium ion batteries.

Lithium stearate is used as an all-purpose and high-temperature lubricant.

Lithium is used in special glasses and ceramics.

Metallic lithium and its complex hydrides are used as high energy additives to rocket propellants.
Lithium is corrosive and requires special handling to avoid skin contact
Izotopi
Stabilni izotopi
6Li, 7Li
Nestabilni izotopi
4Li, 5Li, 8Li, 9Li, 10Li, 11Li, 12Li