Helij

2
He
Skupina
18
Perioda
1
Blok
s
Protoni
Elektroni
Neutroni
2
2
2
Opća svojstva
Atomski broj
2
Relativna atomska masa
4,002602
Maseni broj
4
Kategorija
Plemeniti plinovi
Boja
Bezbojan
Radioaktivan
Ne
Od grčke riječi helios, Sunce
Kristalna struktura
Kubna plošno centrirana
Povijest
Francuski astronom Jules Janssen je pridobio prve dokaze za postojanje helija tokom pomrčine Sunca 1868.

Norman Lockyer i Edward Frankland su predložili ime helij za ovaj novi element.

1895. Sir William Ramsay je otkrio helij u mineralu uranija zvanom kleveit.

Samostalno su ga otkrili u kleveitu Per Teodor Cleve i Abraham Langlet.
Elektrona po ljusci
2
Elektronska konfiguracija
1s2
He
Unlike any other element, helium will remain liquid down to absolute zero at normal pressures
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Plinovito
Gustoća
0,0001785 g/cm3
Talište
0,95 K | -272,2 °C | -457,96 °F
Vrelište
4,22 K | -268,93 °C | -452,07 °F
Toplina taljenja
0,02 kJ/mol
Toplina isparavanja
0,083 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
5,193 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
5,5×10-7%
Zastupljenost u svemiru
23%
Vial
Izvor slike: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure helium
CAS broj
7440-59-7
PubChem CID broj
23987
Atomska svojstva
Atomski radijus
31 pm
Kovalentni radijus
28 pm
Elektronegativnost
-
Potencijal ionizacije
24,5874 eV
Atomski volumen
27,2 cm3/mol
Toplinska vodljivost
0,00152 W/cm·K
Stanja oksidacije
0
Primjene
Helium is used as a protective gas in growing silicon and germanium crystals, in titanium and zirconium production, and in gas chromatography.

Helium at low temperatures is used in cryogenics.

Helium is used for filling balloons and for pressurizing liquid fuel rockets.

Helium is used as a shielding gas in arc welding processes.
Helium is not known to be toxic
Izotopi
Stabilni izotopi
3He, 4He
Nestabilni izotopi
5He, 6He, 7He, 8He, 9He, 10He