Berilij

4
Be
Skupina
2
Perioda
2
Blok
s
Protoni
Elektroni
Neutroni
4
4
5
Opća svojstva
Atomski broj
4
Relativna atomska masa
9,012182
Maseni broj
9
Kategorija
Zemnoalkalijski metali
Boja
Škriljasto siva
Radioaktivan
Ne
Od grčke riječi berylios, beril
Kristalna struktura
Jednostavna heksagonska
Povijest
Louis-Nicolas Vauquelin je otkrio berilij u njegovim oksidima u berilu i smaragdima 1798.

Friedrich Wöhler i Antoine Bussy su samostalno izolirali berilij 1828. kemijskom reakcijom metalnog kalija i berilijevog klorida.

Prvi komercijalno uspješsan proces dobivanja berilija su Alfred Stock i Hans Goldschmidt razvili 1932.
Elektrona po ljusci
2, 2
Elektronska konfiguracija
[He] 2s2
Be
Emerald is a naturally occurring compound of beryllium
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Čvrsto
Gustoća
1,85 g/cm3
Talište
1560,15 K | 1287 °C | 2348,6 °F
Vrelište
2742,15 K | 2469 °C | 4476,2 °F
Toplina taljenja
7,95 kJ/mol
Toplina isparavanja
297 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
1,825 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
0,00019%
Zastupljenost u svemiru
1×10-7%
Pure
Izvor slike: Images-of-elements
Pure beryllium bead, 2.5 grams
CAS broj
7440-41-7
PubChem CID broj
5460467
Atomska svojstva
Atomski radijus
112 pm
Kovalentni radijus
96 pm
Elektronegativnost
1,57 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
9,3227 eV
Atomski volumen
4,9 cm3/mol
Toplinska vodljivost
2,01 W/cm·K
Stanja oksidacije
1, 2
Primjene
Beryllium is used in nuclear reactors as a reflector or moderator.

Beryllium metal is used for lightweight structural components in the defense and aerospace industries in high-speed aircraft, guided missiles, space vehicles and satellites.

Unlike most metals, beryllium is virtually transparent to x-rays and hence it is used in radiation windows for x-ray tubes.
Beryllium and its salts are toxic and should be handled with the greatest of care
Izotopi
Stabilni izotopi
9Be
Nestabilni izotopi
5Be, 6Be, 7Be, 8Be, 10Be, 11Be, 12Be, 13Be, 14Be, 15Be, 16Be