Nikal

28
Ni
Skupina
10
Perioda
4
Blok
d
Protoni
Elektroni
Neutroni
28
28
31
Opća svojstva
Atomski broj
28
Relativna atomska masa
58,6934
Maseni broj
59
Kategorija
Prijelazni metali
Boja
Siva
Radioaktivan
Ne
Od njemačke riječi Nickel (Sotona), i od Kupfernickel, bakar starog Nicka
Kristalna struktura
Kubna plošno centrirana
Povijest
Pronađeni su predmeti načinjeni od metalnih meteorita čak 5000 godina prije Krista.

Godine 1751. barun Axel Fredrik Cronstedt pokušavao je izdvojiti bakar iz kupronikla i umjesto toga proizveo bijeli metal nikal.

Početkom 20. stoljeća Ludwig Mond je patentirao proces koji koristi niklov karbonil za pročišćivanje nikla.
Elektrona po ljusci
2, 8, 16, 2
Elektronska konfiguracija
[Ar] 3d8 4s2
Ni
Nickel is 100 times more concentrated below Earth's crust than in it
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Čvrsto
Gustoća
8,912 g/cm3
Talište
1728,15 K | 1455 °C | 2651 °F
Vrelište
3186,15 K | 2913 °C | 5275,4 °F
Toplina taljenja
17,2 kJ/mol
Toplina isparavanja
378 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
0,444 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
0,0089%
Zastupljenost u svemiru
0,006%
A
Izvor slike: Images-of-elements
A sheet of nickel
CAS broj
7440-02-0
PubChem CID broj
935
Atomska svojstva
Atomski radijus
124 pm
Kovalentni radijus
124 pm
Elektronegativnost
1,91 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
7,6398 eV
Atomski volumen
6,59 cm3/mol
Toplinska vodljivost
0,907 W/cm·K
Stanja oksidacije
-1, 1, 2, 3, 4
Primjene
Nickel is used extensively to make coins and nickel steel for armor plates and burglar-proof vaults.

Tubing made of copper-nickel alloy is extensively used in making desalination plants for converting sea water into fresh water.

Nickel is also used in batteries, ceramics and magnets.
Nickel and its compounds are considered to be carcinogenic
Izotopi
Stabilni izotopi
58Ni, 60Ni, 61Ni, 62Ni, 64Ni
Nestabilni izotopi
48Ni, 49Ni, 50Ni, 51Ni, 52Ni, 53Ni, 54Ni, 55Ni, 56Ni, 57Ni, 59Ni, 63Ni, 65Ni, 66Ni, 67Ni, 68Ni, 69Ni, 70Ni, 71Ni, 72Ni, 73Ni, 74Ni, 75Ni, 76Ni, 77Ni, 78Ni