Kobalt

27
Co
Skupina
9
Perioda
4
Blok
d
Protoni
Elektroni
Neutroni
27
27
32
Opća svojstva
Atomski broj
27
Relativna atomska masa
58,933195
Maseni broj
59
Kategorija
Prijelazni metali
Boja
Siva
Radioaktivan
Ne
Od njemačke riječi Kobald, goblin ili zloduh; isto tako od grčke riječi cobalos, rudnik
Kristalna struktura
Jednostavna heksagonska
Povijest
Spojevi kobalta stoljećima su korišteni kako bi se staklu, glazuri i keramici dala bogata plava boja.

Element je prvi izolirao švedski kemičar George Brandt godine 1735.

Pokazao je da je prisutnost elementa kobalta ono što uzrokuje plavu boju u staklu, a ne bizmut, kao što se prije mislilo.
Elektrona po ljusci
2, 8, 15, 2
Elektronska konfiguracija
[Ar] 3d7 4s2
Co
Supplemental colbalt is essential in sheep's diets to improve the wools quality
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Čvrsto
Gustoća
8,86 g/cm3
Talište
1768,15 K | 1495 °C | 2723 °F
Vrelište
3200,15 K | 2927 °C | 5300,6 °F
Toplina taljenja
16,2 kJ/mol
Toplina isparavanja
375 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
0,421 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
0,003%
Zastupljenost u svemiru
0,0003%
Pure
Izvor slike: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Pure cobalt chips, electrolytically refined, as well as a high purity cobalt cube for comparison
CAS broj
7440-48-4
PubChem CID broj
104730
Atomska svojstva
Atomski radijus
125 pm
Kovalentni radijus
126 pm
Elektronegativnost
1,88 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
7,881 eV
Atomski volumen
6,7 cm3/mol
Toplinska vodljivost
1 W/cm·K
Stanja oksidacije
-1, 1, 2, 3, 4, 5
Primjene
Cobalt is used in the preparation of magnetic, wear-resistant and high-strength alloys.

Cobalt is widely used in batteries and in electroplating.

Radioactive 60Co is used in the treatment of cancer.

A solution of the chloride is used as a sympathetic ink.
Cobalt and its compounds are considered to be slightly toxic
Izotopi
Stabilni izotopi
59Co
Nestabilni izotopi
47Co, 48Co, 49Co, 50Co, 51Co, 52Co, 53Co, 54Co, 55Co, 56Co, 57Co, 58Co, 60Co, 61Co, 62Co, 63Co, 64Co, 65Co, 66Co, 67Co, 68Co, 69Co, 70Co, 71Co, 72Co, 73Co, 74Co, 75Co