Disprozij

66
Dy
Skupina
n/a
Perioda
6
Blok
f
Protoni
Elektroni
Neutroni
66
66
97
Opća svojstva
Atomski broj
66
Relativna atomska masa
162,5
Maseni broj
163
Kategorija
Lantanoidi
Boja
Srebrna
Radioaktivan
Ne
Od grčke riječi dysprositos, težak za pridobiti
Kristalna struktura
Jednostavna heksagonska
Povijest
French chemist Paul Émile Lecoq de Boisbaudran, while working with holmium oxide, separated dysprosium oxide from it in Paris in 1886.

His procedure for isolating the dysprosium involved dissolving dysprosium oxide in acid, then adding ammonia to precipitate the hydroxide.

It was not isolated in pure form until the development of ion exchange techniques in the 1950s.
Elektrona po ljusci
2, 8, 18, 28, 8, 2
Elektronska konfiguracija
[Xe] 4f10 6s2
Dy
Naturally occurring dysprosium is composed of 7 isotopes
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Čvrsto
Gustoća
8,55 g/cm3
Talište
1680,15 K | 1407 °C | 2564,6 °F
Vrelište
2840,15 K | 2567 °C | 4652,6 °F
Toplina taljenja
11,1 kJ/mol
Toplina isparavanja
280 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
0,17 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
0,00062%
Zastupljenost u svemiru
2×10-7%
Ultrapure
Izvor slike: Images-of-elements
Ultrapure dysprosium dendrites
CAS broj
7429-91-6
PubChem CID broj
23912
Atomska svojstva
Atomski radijus
178 pm
Kovalentni radijus
192 pm
Elektronegativnost
1,22 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
5,9389 eV
Atomski volumen
19,0 cm3/mol
Toplinska vodljivost
0,107 W/cm·K
Stanja oksidacije
2, 3
Primjene
Dysprosium oxide-nickel cermets are used in neutron-absorbing control rods in nuclear reactors.

Dysprosium is used in data storage applications such as compact discs and hard discs.

It is also used in dosimeters for measuring ionizing radiation.

Dysprosium iodide and dysprosium bromide are used in high intensity metal-halide lamps.
Dysprosium is considered to be moderately toxic
Izotopi
Stabilni izotopi
156Dy, 158Dy, 160Dy, 161Dy, 162Dy, 163Dy, 164Dy
Nestabilni izotopi
138Dy, 139Dy, 140Dy, 141Dy, 142Dy, 143Dy, 144Dy, 145Dy, 146Dy, 147Dy, 148Dy, 149Dy, 150Dy, 151Dy, 152Dy, 153Dy, 154Dy, 155Dy, 157Dy, 159Dy, 165Dy, 166Dy, 167Dy, 168Dy, 169Dy, 170Dy, 171Dy, 172Dy, 173Dy