Europij

63
Eu
Skupina
n/a
Perioda
6
Blok
f
Protoni
Elektroni
Neutroni
63
63
89
Opća svojstva
Atomski broj
63
Relativna atomska masa
151,964
Maseni broj
152
Kategorija
Lantanoidi
Boja
Srebrna
Radioaktivan
Ne
Europij je imenovan po Europi
Kristalna struktura
Kubna prostorno centrirana
Povijest
Europium was first found by Paul Émile Lecoq de Boisbaudran in 1890.

In 1896, French chemist Eugène-Antole Demarçay identified spectroscopic lines in ‘samarium' caused by europium.

He successfully isolated europium in 1901 using repeated crystallizations of samarium magnesium nitrate.
Elektrona po ljusci
2, 8, 18, 25, 8, 2
Elektronska konfiguracija
[Xe] 4f7 6s2
Eu
Europium is the most reactive rare earth element
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Čvrsto
Gustoća
5,243 g/cm3
Talište
1099,15 K | 826 °C | 1518,8 °F
Vrelište
1802,15 K | 1529 °C | 2784,2 °F
Toplina taljenja
9,2 kJ/mol
Toplina isparavanja
175 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
0,182 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
0,00018%
Zastupljenost u svemiru
5×10-8%
Weakly
Izvor slike: Images-of-elements
Weakly oxidized europium, hence slightly yellowish
CAS broj
7440-53-1
PubChem CID broj
23981
Atomska svojstva
Atomski radijus
180 pm
Kovalentni radijus
198 pm
Elektronegativnost
1,2 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
5,6704 eV
Atomski volumen
20,8 cm3/mol
Toplinska vodljivost
0,139 W/cm·K
Stanja oksidacije
2, 3
Primjene
Europium is used in the manufacture of fluorescent glass.

It is also used in the anti-counterfeiting phosphors in Euro banknotes.

Europium-doped plastic has been used as a laser material.

Europium isotopes are good neutron absorbers and are used in nuclear reactor control rods.
Europium is considered to be mildly toxic
Izotopi
Stabilni izotopi
151Eu, 153Eu
Nestabilni izotopi
130Eu, 131Eu, 132Eu, 133Eu, 134Eu, 135Eu, 136Eu, 137Eu, 138Eu, 139Eu, 140Eu, 141Eu, 142Eu, 143Eu, 144Eu, 145Eu, 146Eu, 147Eu, 148Eu, 149Eu, 150Eu, 152Eu, 154Eu, 155Eu, 156Eu, 157Eu, 158Eu, 159Eu, 160Eu, 161Eu, 162Eu, 163Eu, 164Eu, 165Eu, 166Eu, 167Eu