Ugljik

6
C
Skupina
14
Perioda
2
Blok
p
Protoni
Elektroni
Neutroni
6
6
6
Opća svojstva
Atomski broj
6
Relativna atomska masa
12,0107
Maseni broj
12
Kategorija
Ostali nemetali
Boja
Crna
Radioaktivan
Ne
Od riječi ugljen, po uzoru na latinski naziv carbonum koji dolazi od latinske riječi za ugljen, carbo
Kristalna struktura
Jednostavna heksagonska
Povijest
Ugljik je otkriven još u prapovijesti i poznat je bio u oblicima čađe i ugljena čak i najranijim ljudskim civilizacijama.

1772. Antoine Lavoisier je otkrio da su dijamanti još jedan oblik ugljika kada je spalio uzorke ugljena i dijamanta i ustanovio da niti jedan nije proizveo vodu.

1779. Carl Wilhelm Scheele je pokazao da izgaranjem grafita nastaje ugljikov dioksid te stoga da grafit mora biti još jedan obljik ugljika.
Elektrona po ljusci
2, 4
Elektronska konfiguracija
[He] 2s2 2p2
C
About 20% of the weight of living organisms is carbon
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Čvrsto
Gustoća
2,267 g/cm3
Talište
3948,15 K | 3675 °C | 6647 °F
Vrelište
4300,15 K | 4027 °C | 7280,6 °F
Toplina taljenja
105 kJ/mol
Toplina isparavanja
715 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
0,709 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
0,18%
Zastupljenost u svemiru
0,5%
Ultrapure
Izvor slike: Images-of-elements
Ultrapure carbon as graphite
CAS broj
7440-44-0
PubChem CID broj
5462310
Atomska svojstva
Atomski radijus
67 pm
Kovalentni radijus
77 pm
Elektronegativnost
2,55 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
11,2603 eV
Atomski volumen
5,31 cm3/mol
Toplinska vodljivost
1,29 W/cm·K
Stanja oksidacije
-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4
Primjene
The major use of carbon other than food and wood is in the form of hydrocarbons, most notably the fossil fuel methane gas and crude oil.

Graphite is used for pencil tips, high temperature crucibles, dry cells, electrodes and as a lubricant.

Diamonds are used in jewelry and in industry for cutting, drilling, grinding, and polishing.

Carbon black is used as the black pigment in printing ink.
Pure carbon has extremely low toxicity to humans and can be handled safely in the form of graphite or charcoal
Izotopi
Stabilni izotopi
12C, 13C
Nestabilni izotopi
8C, 9C, 10C, 11C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C