Ksenon

54
Xe
Skupina
18
Perioda
5
Blok
p
Protoni
Elektroni
Neutroni
54
54
77
Opća svojstva
Atomski broj
54
Relativna atomska masa
131,293
Maseni broj
131
Kategorija
Plemeniti plinovi
Boja
Bezbojan
Radioaktivan
Ne
Od grčke riječi xenon, stranac
Kristalna struktura
Kubna plošno centrirana
Povijest
Xenon was discovered in England by the Scottish chemist William Ramsay and English chemist Morris Travers in 1898.

They found xenon in the residue left over from evaporating components of liquid air.

Spectroscopic analysis showed the previously unseen beautiful blue lines that indicated the presence of a new element.
Elektrona po ljusci
2, 8, 18, 18, 8
Elektronska konfiguracija
[Kr] 4d10 5s2 5p6
Xe
If inhaled, xenon can cause a person's voice to deepen
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Plinovito
Gustoća
0,005887 g/cm3
Talište
161,45 K | -111,7 °C | -169,06 °F
Vrelište
165,03 K | -108,12 °C | -162,62 °F
Toplina taljenja
2,3 kJ/mol
Toplina isparavanja
12,64 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
0,158 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
2×10-9%
Zastupljenost u svemiru
1×10-6%
Vial
Izvor slike: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure xenon
CAS broj
7440-63-3
PubChem CID broj
23991
Atomska svojstva
Atomski radijus
108 pm
Kovalentni radijus
140 pm
Elektronegativnost
2,6 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
12,1298 eV
Atomski volumen
37,3 cm3/mol
Toplinska vodljivost
0,0000569 W/cm·K
Stanja oksidacije
2, 4, 6, 8
Primjene
Xenon is used in flash lamps and arc lamps, and in photographic flashes.

Xenon is used in medicine as a general anesthetic and in medical imaging.

In nuclear energy applications, xenon is used in bubble chambers, probes, and in other areas where a high molecular weight and inert nature is desirable.
Xenon is not toxic, but its compounds are highly toxic
Izotopi
Stabilni izotopi
124Xe, 126Xe, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe, 134Xe, 136Xe
Nestabilni izotopi
110Xe, 111Xe, 112Xe, 113Xe, 114Xe, 115Xe, 116Xe, 117Xe, 118Xe, 119Xe, 120Xe, 121Xe, 122Xe, 123Xe, 125Xe, 127Xe, 133Xe, 135Xe, 137Xe, 138Xe, 139Xe, 140Xe, 141Xe, 142Xe, 143Xe, 144Xe, 145Xe, 146Xe, 147Xe