Mangan

25
Mn
Skupina
7
Perioda
4
Blok
d
Protoni
Elektroni
Neutroni
25
25
30
Opća svojstva
Atomski broj
25
Relativna atomska masa
54,938045
Maseni broj
55
Kategorija
Prijelazni metali
Boja
Srebrna
Radioaktivan
Ne
Od latinske riječi magnes, magnet, od magnetskih svojstava piroluzita
Kristalna struktura
Kubna prostorno centrirana
Povijest
Do sredine 18. stoljeća, švedski kemičar Wilhelm Scheele iskoristio je piroluzit za proizvodnju klora.

Scheele i drugi bili su svjesni da piroluzit sadrži novi element, ali ga nisu mogli izolirati.

Johan Gottlieb Gahn prvi je izolirao nečisti uzorak metala mangana 1774., reduciranjem njegova oksida pomoću ugljika.
Elektrona po ljusci
2, 8, 13, 2
Elektronska konfiguracija
[Ar] 3d5 4s2
Mn
Neanderthals may have used black manganese di oxide as a cosmetic 50,000 years ago
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Čvrsto
Gustoća
7,44 g/cm3
Talište
1519,15 K | 1246 °C | 2274,8 °F
Vrelište
2334,15 K | 2061 °C | 3741,8 °F
Toplina taljenja
13,2 kJ/mol
Toplina isparavanja
220 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
0,479 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
0,11%
Zastupljenost u svemiru
0,0008%
Small
Izvor slike: Images-of-elements
Small pieces of manganese
CAS broj
7439-96-5
PubChem CID broj
23930
Atomska svojstva
Atomski radijus
127 pm
Kovalentni radijus
139 pm
Elektronegativnost
1,55 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
7,434 eV
Atomski volumen
7,4 cm3/mol
Toplinska vodljivost
0,0782 W/cm·K
Stanja oksidacije
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Primjene
For over 2000 years, manganese dioxide has been used to make colorless glass.

Manganese dioxide is used as the cathode material in zinc-carbon and alkaline batteries.

Manganese also functions in the oxygen-evolving complex of photosynthetic plants.

The dioxide is also used in the preparation of oxygen and chlorine and in drying black paints.
Excess manganese, particularly inhalation of the powder, is toxic
Izotopi
Stabilni izotopi
55Mn
Nestabilni izotopi
44Mn, 45Mn, 46Mn, 47Mn, 48Mn, 49Mn, 50Mn, 51Mn, 52Mn, 53Mn, 54Mn, 56Mn, 57Mn, 58Mn, 59Mn, 60Mn, 61Mn, 62Mn, 63Mn, 64Mn, 65Mn, 66Mn, 67Mn, 68Mn, 69Mn