Sumpor

16
S
Skupina
16
Perioda
3
Blok
p
Protoni
Elektroni
Neutroni
16
16
16
Opća svojstva
Atomski broj
16
Relativna atomska masa
32,065
Maseni broj
32
Kategorija
Ostali nemetali
Boja
Žuta
Radioaktivan
Ne
Od latinskog sulpur, sulfur; poznat drevnim narodima, spominje se u Postanku
Kristalna struktura
Plošno centrirana ortorombična
Povijest
Do 3. stoljeća, Kinezi su otkrili da se sumpor može izvući iz pirita.

Indijski alkemičari opsežno su pisali o koristima sumpora u alkemijskim operacijama sa živom, od 8. stoljeća pa nadalje.

1777., Antoine Lavoisier je pomogao uvjeriti znanstvenu zajednicu da je sumpor element, a ne spoj.
Elektrona po ljusci
2, 8, 6
Elektronska konfiguracija
[Ne] 3s2 3p4
S
Penicillin is a natural, sulfur-based antibiotic
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Čvrsto
Gustoća
2,067 g/cm3
Talište
388,36 K | 115,21 °C | 239,38 °F
Vrelište
717,8 K | 444,65 °C | 832,37 °F
Toplina taljenja
1,73 kJ/mol
Toplina isparavanja
9,8 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
0,71 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
0,042%
Zastupljenost u svemiru
0,05%
A
Izvor slike: Wikimedia Commons (Ben Mills)
A sample of sulfur
CAS broj
7704-34-9
PubChem CID broj
5362487
Atomska svojstva
Atomski radijus
88 pm
Kovalentni radijus
105 pm
Elektronegativnost
2,58 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
10,36 eV
Atomski volumen
15,5 cm3/mol
Toplinska vodljivost
0,00269 W/cm·K
Stanja oksidacije
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Primjene
Sulfur's main commercial use is as a reactant in the production of sulfuric acid.

Sulfur is a component of black gunpowder, and is used in the vulcanization of natural rubber and a fungicide.

It is used to make sulfite paper and other papers, to fumigate, and to bleach dried fruits.

It is also used extensively in making phosphatic fertilizers.
Elemental sulfur is considered to be of low toxicity
Izotopi
Stabilni izotopi
32S, 33S, 34S, 36S
Nestabilni izotopi
26S, 27S, 28S, 29S, 30S, 31S, 35S, 37S, 38S, 39S, 40S, 41S, 42S, 43S, 44S, 45S, 46S, 47S, 48S, 49S