Fosfor

15
P
Skupina
15
Perioda
3
Blok
p
Protoni
Elektroni
Neutroni
15
15
16
Opća svojstva
Atomski broj
15
Relativna atomska masa
30,973762
Maseni broj
31
Kategorija
Ostali nemetali
Boja
Bezbojan
Radioaktivan
Ne
Od grčke riječi phosphoros, koji donosi svjetlo; drevnog naziva za planet Veneru koja se pojavljivala prije izlaska Sunca
Kristalna struktura
Jednostavna triklinska
Povijest
Henning Brand je 1669. otkrio fosfor u Hamburgu u Njemačkoj, tako što ga je pripremio iz urina.

1769., Johan Gottlieb Gahb i Carl Wilhelm Scheele pokazali su da se kalcijev fosfat nalazi u kostima, i dobili elementarni fosfor iz pepela kostiju.

Antoine Lavoisier je prepoznao fosfor kao element 1777.
Elektrona po ljusci
2, 8, 5
Elektronska konfiguracija
[Ne] 3s2 3p3
P
Elemental phosphorus exists in two major forms - white phosphorus and red phosphorus
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Čvrsto
Gustoća
1,82 g/cm3
Talište
317,25 K | 44,1 °C | 111,38 °F
Vrelište
553 K | 279,85 °C | 535,73 °F
Toplina taljenja
0,64 kJ/mol
Toplina isparavanja
12,4 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
0,769 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
0,099%
Zastupljenost u svemiru
0,0007%
Red
Izvor slike: Images-of-elements
Red phosphorus as powder
CAS broj
7723-14-0
PubChem CID broj
5462309
Atomska svojstva
Atomski radijus
98 pm
Kovalentni radijus
107 pm
Elektronegativnost
2,19 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
10,4867 eV
Atomski volumen
17,0 cm3/mol
Toplinska vodljivost
0,00235 W/cm·K
Stanja oksidacije
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
Primjene
Many fertilisers contain a high proportion of phosphorus and are manufactured from concentrated phosphoric acids.

Phosphorus is used in the manufacture of safety matches, pyrotechnics and incendiary shells.

Phosphorus is also used in steel manufacture and in the production of phosphor bronze.
White phosphorus is highly toxic while red phosphorus is considered non-toxic
Izotopi
Stabilni izotopi
31P
Nestabilni izotopi
24P, 25P, 26P, 27P, 28P, 29P, 30P, 32P, 33P, 34P, 35P, 36P, 37P, 38P, 39P, 40P, 41P, 42P, 43P, 44P, 45P, 46P