Lorensij

103
Lr
Skupina
n/a
Perioda
7
Blok
d
Protoni
Elektroni
Neutroni
103
103
159
Opća svojstva
Atomski broj
103
Relativna atomska masa
[262]
Maseni broj
262
Kategorija
Aktinoidi
Boja
n/a
Radioaktivan
Da
Imenovan po Ernetsu O. Lawrencu, izumitelju ciklotrona
Kristalna struktura
n/a
Povijest
Lawrencium was discovered by Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer in 1961 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with boron atoms.

Lawrencium was the last member of the actinide series to be discovered.
Elektrona po ljusci
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Elektronska konfiguracija
[Rn] 5f14 7s2 7p1
Lr
Lawrencium is a trivalent ion in aqueous solution
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Čvrsto
Gustoća
-
Talište
1900 K | 1626,85 °C | 2960,33 °F
Vrelište
-
Toplina taljenja
n/a
Toplina isparavanja
n/a
Specifični toplinski kapacitet
-
Zastupljenost u Zemljinoj kori
n/a
Zastupljenost u svemiru
n/a
Illustration
Izvor slike: Images-of-elements
Illustration of lawrencium
CAS broj
22537-19-5
PubChem CID broj
n/a
Atomska svojstva
Atomski radijus
-
Kovalentni radijus
-
Elektronegativnost
1,3 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
4,9 eV
Atomski volumen
-
Toplinska vodljivost
0,1 W/cm·K
Stanja oksidacije
3
Primjene
Lawrencium is used for scientific research purposes only.
Lawrencium is harmful due to its radioactivity
Izotopi
Stabilni izotopi
-
Nestabilni izotopi
251Lr, 252Lr, 253Lr, 254Lr, 255Lr, 256Lr, 257Lr, 258Lr, 259Lr, 260Lr, 261Lr, 262Lr, 263Lr, 264Lr, 265Lr, 266Lr