Talij

81
Tl
Skupina
13
Perioda
6
Blok
p
Protoni
Elektroni
Neutroni
81
81
123
Opća svojstva
Atomski broj
81
Relativna atomska masa
204,3833
Maseni broj
204
Kategorija
Slabi metali
Boja
Srebrna
Radioaktivan
Ne
Od grčke riječi thallos, zelena grančica
Kristalna struktura
Jednostavna heksagonska
Povijest
Thallium was discovered spectroscopically by Sir William Crookes in 1861, in London.

In 1862, Claude-Auguste Lamy used a spectrometer to determine the composition of a selenium-containing substance which was deposited during the production of sulfuric acid from pyrite.

He noticed the new green line in the spectra and concluded that a new element was present.
Elektrona po ljusci
2, 8, 18, 32, 18, 3
Elektronska konfiguracija
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
Tl
Agatha Christie made use of thallium's toxicity in her novel The Pale Horse
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Čvrsto
Gustoća
11,85 g/cm3
Talište
577,15 K | 304 °C | 579,2 °F
Vrelište
1746,15 K | 1473 °C | 2683,4 °F
Toplina taljenja
4,2 kJ/mol
Toplina isparavanja
165 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
0,129 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
0,000053%
Zastupljenost u svemiru
5×10-8%
Pure
Izvor slike: Images-of-elements
Pure thallium under argon
CAS broj
7440-28-0
PubChem CID broj
5359464
Atomska svojstva
Atomski radijus
170 pm
Kovalentni radijus
145 pm
Elektronegativnost
1,62 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
6,1082 eV
Atomski volumen
17,2 cm3/mol
Toplinska vodljivost
0,461 W/cm·K
Stanja oksidacije
1, 3
Primjene
Thallium selenide has been used in a bolometer for infrared detection.

Thallium is also used in gamma radiation detection equipment.

Thallium oxide has been used to produce glasses with a high index of refraction, and is used in the manufacture of photo cells.

Some of the electrodes in dissolved oxygen analyzers contain thallium.
Thallium and its compounds are highly toxic
Izotopi
Stabilni izotopi
203Tl, 205Tl
Nestabilni izotopi
176Tl, 177Tl, 178Tl, 179Tl, 180Tl, 181Tl, 182Tl, 183Tl, 184Tl, 185Tl, 186Tl, 187Tl, 188Tl, 189Tl, 190Tl, 191Tl, 192Tl, 193Tl, 194Tl, 195Tl, 196Tl, 197Tl, 198Tl, 199Tl, 200Tl, 201Tl, 202Tl, 204Tl, 206Tl, 207Tl, 208Tl, 209Tl, 210Tl, 211Tl, 212Tl