Zlato

79
Au
Skupina
11
Perioda
6
Blok
d
Protoni
Elektroni
Neutroni
79
79
118
Opća svojstva
Atomski broj
79
Relativna atomska masa
196,966569
Maseni broj
197
Kategorija
Prijelazni metali
Boja
Zlatna
Radioaktivan
Ne
Od latinske riječi aurum, zlato
Kristalna struktura
Kubna plošno centrirana
Povijest
Gold has been known since prehistoric times and was the first metal used by humans.

Gold artifacts dated to 5000 years ago have been found in Egyptian tombs.

Gold of 98% purity has been found in Nahal Qunah in the ancient kingdom of Israel, dating from about 6000 years ago.
Elektrona po ljusci
2, 8, 18, 32, 18, 1
Elektronska konfiguracija
[Xe] 4f14 5d10 6s1
Au
India is the world's largest single consumer of gold
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Čvrsto
Gustoća
19,282 g/cm3
Talište
1337,35 K | 1064,2 °C | 1947,56 °F
Vrelište
3129,15 K | 2856 °C | 5172,8 °F
Toplina taljenja
12,5 kJ/mol
Toplina isparavanja
330 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
0,129 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
3,1×10-7%
Zastupljenost u svemiru
6×10-8%
Synthetic
Izvor slike: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Synthetic made gold crystals by the chemical transport reaction in chlorine gas
CAS broj
7440-57-5
PubChem CID broj
23985
Atomska svojstva
Atomski radijus
144 pm
Kovalentni radijus
136 pm
Elektronegativnost
2,54 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
9,2255 eV
Atomski volumen
10,2 cm3/mol
Toplinska vodljivost
3,17 W/cm·K
Stanja oksidacije
-1, 1, 2, 3, 5
Primjene
Gold is used in coinage and is a standard for monetary systems in many countries.

It is also extensively used for jewelry, decoration, dental work, and for plating.

Gold is used widely in microelectronic circuits to ensure reliable, corrosion-resistant and static-free performance.

Gold leaf, flake or dust is used in some gourmet foods as decorative ingredient.
Gold is considered to be non-toxic
Izotopi
Stabilni izotopi
197Au
Nestabilni izotopi
169Au, 170Au, 171Au, 172Au, 173Au, 174Au, 175Au, 176Au, 177Au, 178Au, 179Au, 180Au, 181Au, 182Au, 183Au, 184Au, 185Au, 186Au, 187Au, 188Au, 189Au, 190Au, 191Au, 192Au, 193Au, 194Au, 195Au, 196Au, 198Au, 199Au, 200Au, 201Au, 202Au, 203Au, 204Au, 205Au