Indij

49
In
Skupina
13
Perioda
5
Blok
p
Protoni
Elektroni
Neutroni
49
49
66
Opća svojstva
Atomski broj
49
Relativna atomska masa
114,818
Maseni broj
115
Kategorija
Slabi metali
Boja
Srebrna
Radioaktivan
Ne
Od sjajne indigo linije u njegovom spektru
Kristalna struktura
Prostorno centrirana tetragonska
Povijest
Ferdinand Reich i Hieronymous Theodor Richter prvi su identificirali indij u sfaleritu po sjajnoj indigo-plavoj liniji u njegovom emisijskom spektru.

Kako element koji emitira sjajno plavo svjetlo nije bio poznat, zaključili su da je novi element prisutan u tim mineralima.

Richter je metal izolirao 1864.
Elektrona po ljusci
2, 8, 18, 18, 3
Elektronska konfiguracija
[Kr] 4d10 5s2 5p1
In
When it is bent, indium emits a high-pitched 'cry'
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Čvrsto
Gustoća
7,31 g/cm3
Talište
429,75 K | 156,6 °C | 313,88 °F
Vrelište
2345,15 K | 2072 °C | 3761,6 °F
Toplina taljenja
3,26 kJ/mol
Toplina isparavanja
230 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
0,233 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
0,000016%
Zastupljenost u svemiru
3×10-8%
Ingot
Izvor slike: Images-of-elements
Ingot of 40 grams of indium
CAS broj
7440-74-6
PubChem CID broj
5359967
Atomska svojstva
Atomski radijus
167 pm
Kovalentni radijus
142 pm
Elektronegativnost
1,78 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
5,7864 eV
Atomski volumen
15,7 cm3/mol
Toplinska vodljivost
0,816 W/cm·K
Stanja oksidacije
1, 2, 3
Primjene
Indium's current primary application is to form transparent electrodes from indium tin oxide in liquid crystal displays and touchscreens.

It is widely used in thin-films to form lubricated layers.

It is also used for making particularly low melting point alloys, and is a component in some lead-free solders.
Indium is considered to be of low toxicity
Izotopi
Stabilni izotopi
113In
Nestabilni izotopi
97In, 98In, 99In, 100In, 101In, 102In, 103In, 104In, 105In, 106In, 107In, 108In, 109In, 110In, 111In, 112In, 114In, 115In, 116In, 117In, 118In, 119In, 120In, 121In, 122In, 123In, 124In, 125In, 126In, 127In, 128In, 129In, 130In, 131In, 132In, 133In, 134In, 135In