Rodij

45
Rh
Skupina
9
Perioda
5
Blok
d
Protoni
Elektroni
Neutroni
45
45
58
Opća svojstva
Atomski broj
45
Relativna atomska masa
102,9055
Maseni broj
103
Kategorija
Prijelazni metali
Boja
Srebrna
Radioaktivan
Ne
Od grčke riječi rhodon, ruža
Kristalna struktura
Kubna plošno centrirana
Povijest
Rodij je 1803. otkrio William Hyde Wollaston u Londonu.

Koristio je sirovu rudu platine koja je vjerojatno došla iz Južne Amerike.

Uvođenje trosmjernog katalitičkog pretvarača kompanije Volvo 1976. godine povećalo je potražnju za rodijem.
Elektrona po ljusci
2, 8, 18, 16, 1
Elektronska konfiguracija
[Kr] 4d8 5s1
Rh
Rhodium metal does not normally form an oxide, even when heated
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Čvrsto
Gustoća
12,41 g/cm3
Talište
2237,15 K | 1964 °C | 3567,2 °F
Vrelište
3968,15 K | 3695 °C | 6683 °F
Toplina taljenja
21,7 kJ/mol
Toplina isparavanja
495 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
0,243 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
7×10-8%
Zastupljenost u svemiru
6×10-8%
Rhodium
Izvor slike: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Rhodium powder
CAS broj
7440-16-6
PubChem CID broj
23948
Atomska svojstva
Atomski radijus
134 pm
Kovalentni radijus
142 pm
Elektronegativnost
2,28 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
7,4589 eV
Atomski volumen
8,3 cm3/mol
Toplinska vodljivost
1,5 W/cm·K
Stanja oksidacije
-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Primjene
The element's major use is as one of the catalysts in the three-way catalytic converters in automobiles.

Rhodium is used as an alloying agent for hardening and improving the corrosion resistance of platinum and palladium.

It is also used as a filter in mammography systems because of the characteristic X-rays it produces.

Rhodium is also used for jewelry and for decorations.
Rhodium is considered to be non-toxic
Izotopi
Stabilni izotopi
103Rh
Nestabilni izotopi
89Rh, 90Rh, 91Rh, 92Rh, 93Rh, 94Rh, 95Rh, 96Rh, 97Rh, 98Rh, 99Rh, 100Rh, 101Rh, 102Rh, 104Rh, 105Rh, 106Rh, 107Rh, 108Rh, 109Rh, 110Rh, 111Rh, 112Rh, 113Rh, 114Rh, 115Rh, 116Rh, 117Rh, 118Rh, 119Rh, 120Rh, 121Rh, 122Rh