Tehnecij

43
Tc
Skupina
7
Perioda
5
Blok
d
Protoni
Elektroni
Neutroni
43
43
55
Opća svojstva
Atomski broj
43
Relativna atomska masa
[98]
Maseni broj
98
Kategorija
Prijelazni metali
Boja
Srebrna
Radioaktivan
Da
Od grčke riječi technetos, umjetan
Kristalna struktura
Jednostavna heksagonska
Povijest
Postojanje elementa 43 predviđeno je na osnovi periodnog sustava i o njegovom otkriću pogrešno je izviješteno 1925., kada ga se imenovalo mazurij.

Element su zapravo otkrili Carlo Perrier i Emilio Segrè 1937.

Pronađen je i u uzorku molibdena koji je poslao Ernest Lawrence, a koji je bio bombardiran deuteronima u ciklotronu u Berkeleyju.
Elektrona po ljusci
2, 8, 18, 13, 2
Elektronska konfiguracija
[Kr] 4d5 5s2
Tc
Technetium was the first element to be produced artificially
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Čvrsto
Gustoća
11,5 g/cm3
Talište
2430,15 K | 2157 °C | 3914,6 °F
Vrelište
4538,15 K | 4265 °C | 7709 °F
Toplina taljenja
23 kJ/mol
Toplina isparavanja
550 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
-
Zastupljenost u Zemljinoj kori
n/a
Zastupljenost u svemiru
n/a
Emilio
Izvor slike: pauli.uni-muenster.de
Emilio Segrè, one of the discoverer of the element
CAS broj
7440-26-8
PubChem CID broj
n/a
Atomska svojstva
Atomski radijus
136 pm
Kovalentni radijus
147 pm
Elektronegativnost
1,9 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
7,28 eV
Atomski volumen
8,5 cm3/mol
Toplinska vodljivost
0,506 W/cm·K
Stanja oksidacije
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Primjene
Technetium is used in nuclear medicine to carry out a number of medical tests, mainly relating to imaging and functional studies of internal bodily organs like bone scan.

It is also used industrially for equipment calibration following its approval as a standard beta emitter.

Mild carbon steels may be effectively protected by minute quantities of technetium, but this corrosion protection is limited to closed systems because of technetium's radioactivity.
Technetium is harmful due to its radioactivity
Izotopi
Stabilni izotopi
-
Nestabilni izotopi
85Tc, 86Tc, 87Tc, 88Tc, 89Tc, 90Tc, 91Tc, 92Tc, 93Tc, 94Tc, 95Tc, 96Tc, 97Tc, 98Tc, 99Tc, 100Tc, 101Tc, 102Tc, 103Tc, 104Tc, 105Tc, 106Tc, 107Tc, 108Tc, 109Tc, 110Tc, 111Tc, 112Tc, 113Tc, 114Tc, 115Tc, 116Tc, 117Tc, 118Tc