Brom

35
Br
Skupina
17
Perioda
4
Blok
p
Protoni
Elektroni
Neutroni
35
35
45
Opća svojstva
Atomski broj
35
Relativna atomska masa
79,904
Maseni broj
80
Kategorija
Halogeni elementi
Boja
Crvena
Radioaktivan
Ne
Od grčke riječi bromos, smrad
Kristalna struktura
Bazno centrirana ortorombična
Povijest
Carl Jacob Löwig je otkrio brom 1825., dok je još bio student kemije na Sveučilištu u Heidelbergu u Njemačkoj.

Antoine Balard destilirao je brom iz otopine pepela algi zasićene klorom 1824.

Svoje rezultate objavio je 1826., pružajući dokaze da je tvar koju je otkrio novi element.
Elektrona po ljusci
2, 8, 18, 7
Elektronska konfiguracija
[Ar] 3d10 4s2 4p5
Br
Bromine is the only nonmetallic element that is liquid at ordinary temperatures
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Tekuće
Gustoća
3,122 g/cm3
Talište
265,95 K | -7,2 °C | 19,04 °F
Vrelište
331,95 K | 58,8 °C | 137,84 °F
Toplina taljenja
5,8 kJ/mol
Toplina isparavanja
14,8 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
0,474 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
0,0003%
Zastupljenost u svemiru
7×10-7%
Pure
Izvor slike: Images-of-elements
Pure liquid bromine
CAS broj
7726-95-6
PubChem CID broj
24408
Atomska svojstva
Atomski radijus
120 pm
Kovalentni radijus
120 pm
Elektronegativnost
2,96 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
11,8138 eV
Atomski volumen
23,5 cm3/mol
Toplinska vodljivost
0,00122 W/cm·K
Stanja oksidacije
-1, 1, 3, 4, 5, 7
Primjene
Bromine is used in making fumigants, flameproofing agents, water purification compounds, dyes, medicines and sanitizers.

Potassium bromide is used as a source of bromide ions for the manufacture of silver bromide for photographic film.

Bromine is also used to reduce mercury pollution from coal-fired power plants.
Bromine is poisonous and causes skin burns
Izotopi
Stabilni izotopi
79Br, 81Br
Nestabilni izotopi
67Br, 68Br, 69Br, 70Br, 71Br, 72Br, 73Br, 74Br, 75Br, 76Br, 77Br, 78Br, 80Br, 82Br, 83Br, 84Br, 85Br, 86Br, 87Br, 88Br, 89Br, 90Br, 91Br, 92Br, 93Br, 94Br, 95Br, 96Br, 97Br