Arsen

33
As
Skupina
15
Perioda
4
Blok
p
Protoni
Elektroni
Neutroni
33
33
42
Opća svojstva
Atomski broj
33
Relativna atomska masa
74,9216
Maseni broj
75
Kategorija
Polumetali
Boja
Srebrna
Radioaktivan
Ne
Od latinske riječi arsenicum, grčke riječi arsenikon
Kristalna struktura
Jednostavna Trigonska
Povijest
Grčki povjesničar Olimpiodor iz Tebe pržio je arsenov sulfid i dobio arsenik tijekom 5. stoljeća.

Vjeruje se da je Albert Veliki prvi izolirao element arsen iz spoja 1250., zagrijavanjem sapuna s arsenovim trisulfidom.

1649., Johann Schröder objavio je dva načina pripreme arsena.
Elektrona po ljusci
2, 8, 18, 5
Elektronska konfiguracija
[Ar] 3d10 4s2 4p3
As
Prawns are known to contain quite high levels of arsenic
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Čvrsto
Gustoća
5,776 g/cm3
Talište
1090,15 K | 817 °C | 1502,6 °F
Vrelište
876,15 K | 603 °C | 1117,4 °F
Toplina taljenja
27,7 kJ/mol
Toplina isparavanja
32,4 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
0,329 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
0,00021%
Zastupljenost u svemiru
8×10-7%
Ultrapure
Izvor slike: Images-of-elements
Ultrapure metallic arsenic under argon
CAS broj
7440-38-2
PubChem CID broj
5359596
Atomska svojstva
Atomski radijus
119 pm
Kovalentni radijus
119 pm
Elektronegativnost
2,18 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
9,7886 eV
Atomski volumen
12,97 cm3/mol
Toplinska vodljivost
0,502 W/cm·K
Stanja oksidacije
-3, 2, 3, 5
Primjene
The toxicity of arsenic to insects, bacteria and fungi led to its use as a wood preservative and as insecticides.

Arsenic is used in bronzing, pyrotechny, and for hardening and improving the sphericity of shot.

Gallium arsenide is a semiconductor used in laser diodes and LEDs.

Small amounts of arsenic can be used in lead alloys for ammunition.
Arsenic and its compounds are poisonous
Izotopi
Stabilni izotopi
75As
Nestabilni izotopi
60As, 61As, 62As, 63As, 64As, 65As, 66As, 67As, 68As, 69As, 70As, 71As, 72As, 73As, 74As, 76As, 77As, 78As, 79As, 80As, 81As, 82As, 83As, 84As, 85As, 86As, 87As, 88As, 89As, 90As, 91As, 92As