Skandij

21
Sc
Skupina
3
Perioda
4
Blok
d
Protoni
Elektroni
Neutroni
21
21
24
Opća svojstva
Atomski broj
21
Relativna atomska masa
44,955912
Maseni broj
45
Kategorija
Prijelazni metali
Boja
Srebrna
Radioaktivan
Ne
Od latinske riječi Scandia, Skandinavija
Kristalna struktura
Jednostavna heksagonska
Povijest
1879., Lars Fredrik Nilson i njegov tim su detektirali skandij u mineralima euksenitu i gadolinitu.

Nilson je pripremio 2 grama skandijevog oksida visoke čistoće.

Per Teodor Cleve je pokazao da skandij ima svojstva slična onima koja je Mendeljejev predvidio za eka-bor.

Metalni skandij su prvi pripremili Fischer i njegovi suradnici 1937.
Elektrona po ljusci
2, 8, 9, 2
Elektronska konfiguracija
[Ar] 3d1 4s2
Sc
The stable form of scandium is created in supernovas via the r-process
Fizikalna svojstva
Agregacijsko stanje
Čvrsto
Gustoća
2,989 g/cm3
Talište
1814,15 K | 1541 °C | 2805,8 °F
Vrelište
3109,15 K | 2836 °C | 5136,8 °F
Toplina taljenja
16 kJ/mol
Toplina isparavanja
318 kJ/mol
Specifični toplinski kapacitet
0,568 J/g·K
Zastupljenost u Zemljinoj kori
0,0026%
Zastupljenost u svemiru
3×10-6%
Ultrapure
Izvor slike: Images-of-elements
Ultrapure crystalline scandium
CAS broj
7440-20-2
PubChem CID broj
23952
Atomska svojstva
Atomski radijus
162 pm
Kovalentni radijus
170 pm
Elektronegativnost
1,36 (Paulingova ljestvica)
Potencijal ionizacije
6,5615 eV
Atomski volumen
15,0 cm3/mol
Toplinska vodljivost
0,158 W/cm·K
Stanja oksidacije
1, 2, 3
Primjene
Scandium is used in sports equipment such as golf iron shafts, baseball bats, bicycle frames and fishing rods.

Scandium iodide, along with sodium iodide, when added to a modified form of mercury-vapor lamp, produces a form of metal halide lamp.

The radioactive isotope 46Sc is used in oil refineries as a tracing agent.
Scandium is considered to be of low toxicity
Izotopi
Stabilni izotopi
45Sc
Nestabilni izotopi
36Sc, 37Sc, 38Sc, 39Sc, 40Sc, 41Sc, 42Sc, 43Sc, 44Sc, 46Sc, 47Sc, 48Sc, 49Sc, 50Sc, 51Sc, 52Sc, 53Sc, 54Sc, 55Sc, 56Sc, 57Sc, 58Sc, 59Sc, 60Sc